De grootste verandering komt in kleine stapjes

Op 21 november voerden wij in co-creatie met Tineke Kamerling van Kat-Haros een goed gesprek met als thema ‘Veranderen zonder stress’. Over hoe je de talenten van je medewerkers inzichtelijk kunt maken en hoe je die talenten vervolgens inzet om de ambitie van je organisatie waar te maken of je organisatieverandering soepel te laten verlopen.
De groep professionals die bij dit gesprek aan tafel zat heeft ervaring met de TMA methode en wisselt ervaringen uit om elkaar te inspireren.

Individu versus systeem
Kat-Haros zorgt met Talent Management voor inzicht in talenten en drijfveren per individu, Motion Consult voegt daar kennis en ervaring van dynamiek in teams aan toe door juist naar het systeem te kijken in plaats van naar het individu.

De tafelgenoten delen de met elkaar hoe de TMA-methode en uitkomsten in hun organisaties zijn beleefd, waardoor er meteen een open sfeer ontstaat. De verschillen in organisaties, de reden waarom de TMA wordt ingezet en het van elkaar horen waar je tegenaan loopt levert mooie inzichten op.

De TMA wordt om verschillende redenen ingezet in organisaties. Om de verschillen in een organisatie in kaart te brengen, om medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling, om het wantrouwen in teams te verminderen of om als medewerker grip op je loopbaan te krijgen. Aan tafel horen we meerdere keren “De TMA is een cadeautje van het bedrijf aan de medewerker, zodat de medewerker er zijn voordeel mee kan doen. Aan tafel is de eensgezinde mening dat het niet vrijblijvend is.

In en organisatieverandering kan de TMA de ‘stretch’ aangeven. Het geeft inzicht in hoeverre mensen meekunnen in de verandering. Belangrijk is natuurlijk dat dan wel helder moet zijn waar de organisatie naar toe wil werken.

Geen waardeoordeel
De openheid over de uitkomsten van de TMA verschillen nogal per organisatie en hangt ook af van het reflectievermogen van mensen. Als je jezelf herkent in de analyse, is het vaak makkelijker om er open over te zijn, dan wanneer je jezelf er niet in herkent. Het is belangrijk om de TMA te zien als middel om inzicht te krijgen, het is geen waardeoordeel.
Als er een helder punt B voor de verandering is vastgesteld en als zowel medewerkers als leidinggevenden helder hebben waar ieders talenten liggen, of welke talenten er nog missen in een team, dan is dat een mooie basis voor ‘Veranderen zonder stress’.

Wij danken de aanwezigen voor hun openheid en hun bijdrage. Mooi om te zien dat mensen vanuit verschillende organisaties elkaar inspireren en elkaar ook na dit gesprek nog weten te vinden op dit thema.

Geef een reactie