De wurggreep van de energieslurpers

Op donderdag 2 februari organiseerde wij een Goed Gesprek over steeds terugkerende belemmeringen in de samenwerking in bouwprojecten. Het gemêleerde gezelschap van opdrachtgevers en adviseurs uit de bouwsector zorgde ervoor dat de belemmeringen uit verschillende invalshoeken benoemd werden. In de open sfeer die er al snel aan tafel ontstond kwam veel informatie op tafel waaruit iedereen een mooie oogst mee naar huis heeft genomen.

Herhaling van zetten

We zien in de samenwerking in bouwprojecten telkens dezelfde belemmeringen opduiken. Denk aan de vaste patronen van wantrouwen tussen partijen, het te lang onder de pet houden van tegenvallers, of irritatie door te blijven mailen terwijl iedereen weet dat het beter zou zijn om aan tafel te gaan zitten met elkaar. Van die ‘herhaling van zetten’, die wij samen met de teams die we begeleiden keer op keer tegenkomen. En één keer is toevallig, twee keer opvallend en de derde keer… dan noemen wij het een patroon bij Motion Consult.

Het gezamenlijk stil staan bij de belemmeringen is de eerste stap in het doorbreken ervan. Aan tafel hebben we de stressbronnen die verschillende partijen ervaren benoemd. De diversiteit in het gezelschap zorgde ervoor dat het daar aan tafel ook al op botste. De stressbronnen in een team zorgen voor een bepaald gedrag dat samen met opvattingen die er leven niet helpend is in de samenwerking.
Vanuit onze systeembril hebben wij onze kijk op de zaak met de aanwezigen gedeeld en met elkaar de effecten op de korte en op de lange termijn besproken.

Te veel, te weinig…

Stressbronnen zijn die zaken die teveel, te weinig of vaag zijn. Denk aan te veel risico’s, te weinig besluitvaardigheid of een verschil in verwachting en wat er in het contract staat. Deze zullen er altijd zijn, dus is het belangrijk hoe je ermee omgaat. Het maakt ook uit of teamleden dedicated aan één project werken of dat mensen aan meerdere verschillende projecten tegelijk werken.

Urgentie

Mooi dat we nu op tafel hebben waar het vaak spaak loopt. Het helpt om te weten dat het niet alleen in jouw project gebeurt. We ontdekken dat de stressbronnen bij opdrachtgever en opdrachtnemer veelal hetzelfde zijn en dat we elkaar in een wurggreep houden. Een belangrijk leerpunt uit dit Goede Gesprek is om de winst / verliesrekening van de huidige status quo op te maken, want daar zit de urgentie om de vastgeroeste patronen te doorbreken.

Geef een reactie