Je krijgt wat je vraagt, niet altijd wat je wilt…

Een mooie quote uit ons Goede Gesprek van 28 juni met het thema ‘Vertrouwen in de samenwerking, bouwen of afbreken’. Aan tafel zat een mooie mix van deelnemers van zowel publieke als private partijen en opdrachtgevers en opdrachtnemers. Een open gesprek waarin alle aanwezigen hun eigen ervaring rondom aanbestedingen op tafel legden.

Wij merken in onze dagelijkse praktijk dat er meer en meer aandacht is voor het element vertrouwen binnen de samenwerking in de aanbestedingsfase. Zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zijn hierin nog erg zoekend. Voorzichtigheid en lef tonen wisselen elkaar af. Aan tafel herkennen we dat lef vaak omslaat in voorzichtigheid en dat maakt dat er juist minder contact is en meer afstand en ruis. In het gesprek zoeken we met elkaar naar hoe dat anders zou kunnen en hoe we dat anders zouden willen.

De geluiden die we aan tafel horen zijn dat we voorbij de negativiteit willen komen. Het geklaag tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever moet verminderen, de verstandhouding kan veel beter. Nu de markt aantrekt zien we helaas weer traditioneel gedrag opkomen, de opdrachtnemer is risicomijdend en de opdrachtgever vindt de kosten te hoog.

We kunnen de branche alleen veranderen als we zelf intrinsiek willen veranderen. Wij zijn de radertjes in het geheel die een beweging kunnen en moeten inzetten. We hebben allemaal de marktvisie ondertekend, laten we nu een stap maken. Het project DOEN is een mooie pilot.

Aanbesteding is een wedstrijd

Iedere aanbesteding kent een competitief element, op het moment dat je beslist om in te schrijven wil je ook winnen. Logisch dat er dan ook tactiek om de hoek komt kijken en je niet meteen al je kaarten op tafel legt. De overtuiging die aan tafel leeft is dat de eerste stap bij de opdrachtgever vandaan komt. Vertrouwen groeit vanaf het moment dat je serieus genomen wordt.
Neem de tijd voor het opstellen van de uitvraag. Opdrachtgever, bedenk goed wat je wel en niet wilt en welke vraag je stelt. Je krijgt namelijk wat je hebt gevraagd en dat is niet altijd wat je wilt.
Een marktconsultatie zou hier echt bij kunnen helpen vinden alle aanwezigen. De opdrachtnemer vindt het prachtig om mee te denken over hoe vraagstukken op te lossen zijn. Een goed contract is belangrijk voor beide partijen dus bepaal wat de beste contractvorm is. Ook valt te denken aan assessments op samenwerkingscompetenties.

Bouwen aan onderling vertrouwen

Wat zou het fijn zijn om met elkaar vanaf de start het onderling vertrouwen tussen partijen op te bouwen. Een goede dialoogronde aan de start, waardoor je van acht naar vijf naar drie partijen gaat die uiteindelijk gaan inschrijven is ook een gedeeld idee aan tafel. Dit zorgt vanaf de start voor een goede band tussen beide partijen.

Maar aangezien iedereen weet dat veranderen begint bij jezelf hebben we aan tafel ook gekeken waar wij vanaf morgen de eerste stap in kunnen zetten. We merken dat het nu tijd is te veranderen. Stap naar je counterpart en vraag om feedback op houding en gedrag. Grijp een evaluatie of een dialoog aan om houding en gedrag op de agenda te zetten en stimuleer elkaar om de tijd te nemen om dit bespreekbaar te maken en vooral te houden.

Geef een reactie