Je kunt niet veranderen zonder stress

Op 4 september voerden wij in co-creatie met Tineke Kamerling van Kat-Haros een goed gesprek met als thema ‘Veranderen zonder stress’. Over hoe je de talenten van je medewerkers inzichtelijk kunt maken en hoe je die talenten vervolgens kunt verbinden aan de veranderopgave? Waar loop je dan tegen aan?
De groep professionals die bij dit gesprek aan tafel zat heeft ervaring met de TMA methode en wisselt ervaringen uit om elkaar te inspireren.

Individu versus systeem

Kat-Haros zorgt met Talent Management voor inzicht in talenten en drijfveren per individu, Motion Consult voegt daar kennis en ervaring van dynamiek in teams aan toe door juist naar het systeem te kijken in plaats van naar het individu.

De tafelgenoten delen de hun organisatievraagstukken met elkaar en hoe de TMA-methode en uitkomsten in hun organisaties zijn beleefd, waardoor er meteen een open sfeer ontstaat. De verschillen in organisaties, de reden waarom de TMA wordt ingezet en het van elkaar horen waar je tegenaan loopt levert mooie inzichten op.

De TMA wordt om diverse redenen ingezet in organisaties. Om de verschillen in een organisatie in kaart te brengen, om medewerkers te faciliteren in hun ontwikkeling, om het wantrouwen in teams te verminderen of om als medewerker grip op je loopbaan te krijgen. Aan tafel bespreken we hoe de TMA in organisatieveranderingen ingezet wordt.

Helder hebben waar de organisatie naar toe wil is een voorwaarde. Als dat vaststaat kan de  TMA de ‘stretch’ in de organisatieverandering aangeven. Het geeft inzicht in hoeverre de gewenste verandering in de medewerkers zit en dus of het haalbaar is. De TMA is een mooie tool om je als organisatie voor te bereiden op het begeleiden van het veranderingsproces.

Geen waardeoordeel

Het is belangrijk om de TMA te zien als middel om inzicht in de talenten en drijfveren van de medewerkers te krijgen, het is geen waardeoordeel.
Als vaststaat waar de organisatie naar toe wil en als zowel medewerkers als leidinggevenden helder hebben waar ieders talenten liggen, of welke talenten er nog missen in een team, dan is dat een mooie basis voor ‘Veranderen zonder stress’. Een verandering roept ongetwijfeld weerstand op. Dus of die verandering zonder stress kan plaatsvinden, daar zijn we het aan tafel over eens. Dat kan niet! Dus belangrijk is, wees je er van bewust dat de stress zal komen en bedenk hoe je er mee omgaat!

Wij danken de aanwezigen voor hun openheid en hun bijdrage. Mooi om te zien dat mensen vanuit verschillende organisaties elkaar inspireren en elkaar ook na dit gesprek nog weten te vinden op dit thema.

Geef een reactie