MEDIATION BIJ CONFLICTEN

Olie op de golven

Wat doe je als een samenwerking dreigt vast te lopen? Naar de rechter? Procederen? Steeds vaker zoeken partijen met hulp van een onafhankelijke derde een alternatieve route in de vorm van mediation. Wij willen graag helpen om de vastgelopen samenwerking weer op de rails te krijgen.

Wanneer mediation?
Mediation is geschikt wanneer conflicten nog niet op de spits gedreven zijn. Partijen die samen vrijwillig naar een oplossing willen zoeken, zijn een randvoorwaarde. Daarnaast is het van belang dat in een mediationgesprek beslissingsbevoegde mensen aan tafel zitten.

De rol van de mediator
De mediator zorgt ervoor dat het gesprek tussen de partijen zorgvuldig verloopt. Dat betekent dat ieder zijn verhaal kan doen en dat de partijen gedwongen worden het verhaal van de ander aan te horen. Vaak zit achter inhoudelijke problemen of conflicten een emotionele lading. Deze lading staat het oplossen van het conflict in de weg en dus helpt het als deze emotie de ruimte krijgt en een luisterend oor krijgt. Het kan dus best even hard tegen hard gaan! De mediator zorgt ervoor dat mensen elkaar respectvol blijven behandelen. Ook helpt de mediator de partijen om vanuit de standpunten en meningen te komen tot de achterliggende belangen en behoeftes. Tot slot helpt de mediator bij het maken van reƫle afspraken om het conflict op te lossen.

Motion Consult biedt ervaren op de bouw gespecialiseerde mediators, zoals Roland Broekhuizen.