TOOLBOX

Zelf aan de slag

Wil je zelf aan de slag met het laten schitteren van jouw team? Hieronder vind je zes tools die wij veel gebruiken bij Project-Start-ups, Follow-ups of teamcoachingstrajecten. Deel je ervaring Sommige instrumenten kun je meteen inzetten, bij andere is een kleine vertaalslag nodig. Met de instrumenten geven wij je praktische handvatten om je team verder te ontwikkelen. Wij zijn benieuwd naar je ervaringen. Als je ze gebruikt, ontvangen wij graag je feedback.

(stuur een e-mail naar Petra)


PSU Agenda

Deze agenda helpt je bij het organiseren van een Project Start-up. Bij de start van een project kennen de deelnemers elkaar nog niet goed, is er nog onzekerheid over het gezamenlijke doel, zijn belangen nog impliciet en hebben de teamleden allerlei verwachtingen over elkaar en over elkaars rollen. Een Project Start-up brengt focus en zorgt voor duidelijke samenwerkingsafspraken.

Download agendaChecklist project start up

Dit is een checklist waarmee je een goede Project Start-up organiseert. Die vraagt om een zorgvuldige voorbereiding. Hierbij komen vragen aan bod als: ‘Wat is het doel van de PSU?’, ‘Wie moeten er bij aanwezig zijn?’, ‘Waar vindt de PSU plaats (extern of intern)?’, ‘Welke voorbereiding vraagt het van de deelnemers?’ en ‘Wie kan de PSU het beste leiden?’

Download checklist


Opdracht: doelen en belangen

Deze opdracht helpt bij het concreet maken van het gemeenschappelijke doel en de mogelijke spanning met de belangen van de teamleden. Zij hebben elkaar nodig om het gemeenschappelijke doel te realiseren. Het kan zijn dat dit doel op gespannen voet staat met de belangen van de teamleden. In deze opdracht formuleert het team heel concreet het gemeenschappelijke doel. Ook staan zij stil bij waar het wellicht de eigen belangen schaadt.

Download opdracht


Evaluatie VLOTO

Een VLOTO rondje, zoals wij dat noemen, helpt je om een overleg effectief af te sluiten. Alle deelnemers kijken kort terug op het overleg of de teamsessie en geven met behulp van de letters V-L-O-T-O aan hoe zij het overleg hebben beleefd.

Download de VLOTO


Teamopdracht: openheid is...

Deze teamopdracht zorgt ervoor dat het team expliciet stilstaat bij het onderwerp openheid. Openheid is het geven van inzicht in je motivaties, gedachten en gevoelens. Hoe meer openheid, hoe effectiever het team. Op deze manier delen de teamleden hun beeld en ervaringen met openheid in de onderlinge samenwerking.

Download opdracht


Methode Aansluiten

Deze techniek helpt jou en je teams om je veilig te voelen in communicatie. Daarmee komt de weg vrij om relevante informatie op tafel te krijgen. In onze communicatie zenden wij voortdurend allerlei signalen uit. En wij reageren – soms bewust, maar meestal onbewust – op deze signalen. Als er namelijk een tegengeluid wordt geuit dan roept dit een (automatische) reactie op, die vaak een verdediging is. Hierdoor neemt luisteren af en frustratie toe. De methode Aansluiten is erop gericht deze automatische reactie te stoppen. Je moet namelijk eerst aansluiten, voordat je je eigen inbreng geeft.

Download de methode