WIE COACHT ONS?

Ook dit team heeft een spiegel nodig

“De loodgieter heeft vaak zelf een lekkende kraan. Net als bij anderen is de kracht van Motion Consult ook hun zwakte.” Aan het woord is Rebekka ter Voort. Zij is de teamcoach van het Motion Consult-team. Elk team heeft baat bij een externe spiegel, het Motion Consult-team is geen uitzondering. “Het zijn echte seniors, met een senior-mentaliteit. Nieuwsgierig, onderzoekend en zelfstandig. Maar zelfstandigheid staat snel op gespannen voet met hulp vragen, met kwetsbaar zijn en het even níet weten.”

Image

Energie
Rebekka ter Voort is verbonden aan de School voor Coaching en begeleidt de mannen en vrouwen van Motion Consult sinds 2011. “Roland (de eigenaar red.) wil geen vaderrol. Tegelijk is hij zo bezield en heeft hij zoveel energie dat hij heel makkelijk zelf de regie pakt. Het team van Motion Consult doordenkt dingen goed en weet veel. Maar daarmee is de ruimte om het ‘even niet te weten’, de ruimte om hulp te kunnen vragen en dus de ruimte voor kwetsbaarheid, niet vanzelfsprekend. Ze vinden het soms moeilijk om te dealen met kwetsbaarheid in het eigen team. Teamleden moeten moeite doen voor de ruimte om het ‘even niet te weten’. Tegelijk moet het team leren om eerlijke feedback te geven aan elkaar en in het bijzonder aan Roland. Dat ze dit moeilijk vinden is begrijpelijk, dat is het voor elk team, waar dan ook. Een leidinggevende beoordeelt je immers en heeft dus meer macht. Ook het Motion Consult-team moet leren onderhandelen over hoe hoog de meetlat ligt.”

Wonderlijk
Motion Consult legt bij klanten veel nadruk op het belang van de ruimte om kwetsbaar te kunnen zijn. Daarom lijkt het een wonderlijke constatering dat daar juist binnen het Motion Consult-team voor geknokt moet worden.

“Ze zijn ook maar ‘gewoon een team’. In die zin zijn ze niet anders dan de teams die ze bij hun klanten begeleiden. Ieder mens heeft ingesleten patronen, teams ook. Oók dat van Motion Consult. En als er veranderingen optreden, bijvoorbeeld doordat er een nieuwe medewerker in dat team komt die niet goed aansluit, heeft elk team de neiging om terug te grijpen op oude patronen. Bij Motion Consult zal zo’n medewerker in het diepe moeten springen. De ruimte om dan te zeggen ‘ik weet dit niet’ (ik heb een beetje hulp nodig) is dan niet vanzelfsprekend. Zeker als iemand te lang blijft hangen in de ‘afhankelijke’ rol, bestaat de neiging om het initiatief over te nemen, in plaats van die medewerker de ruimte te geven om zelf te ontwikkelen en eruit te komen.

Reflectie
“Ze zijn zich heel bewust van hun eigen valkuil. Dat is zo mooi aan dit team. En ook hierin zijn ze heel ambitieus. Ze balen echt als ze terugvallen in een oud patroon. Ze zijn heel goed in reflecteren. Daarom ben ik er, ze maken er echt bewust ruimte voor. Dat bewijst hun eigen verhaal. Ze weten dat ze een spiegel nodig hebben. Ze hebben niet de pretentie om hun eigen splinters weg te willen halen. Het is een mooi team. Echt, eerlijk en authentiek!”