CASE: CROON

“Als je sneller tot oplossingen komt, levert dat geld op”

De eerste keer dat Jan Willemsen – directeur infra van Croon Elektrotechniek - met Motion Consult probeerde de samenwerking in een project te verbeteren, was het eigenlijk al te laat. Toch is hij volkomen overtuigd van het belang van investeren in samenwerking.

 

“Binnen het MT van Croon zijn we ervan overtuigd dat goed samenwerken loont, dus daar moet je in investeren. “We kunnen het niet keihard omrekenen naar euro’s, maar het is volkomen logisch: als je sneller tot oplossingen komt, levert dat geld op. Zeker als het alternatief is dat er géén oplossing komt.”

Langere trajecten
Ook al kwam het met de samenwerking in dat eerste project niet meer goed (de projectleiding kwam uiteindelijk bij een andere organisatie te liggen), toch werkt Willemsen sindsdien zeer regelmatig met Motion Consult samen. “We doen meer dan alleen maar teambuildingsessies of project start-ups. We gaan langere trajecten aan om écht goed samen te werken. We maken duidelijke afspraken en evalueren die. Dus we steken regelmatig de thermometer in de samenwerking. We kijken niet alleen naar hoe het gaat in een team, maar ook naar hoe het tussen individuele deelnemers gaat.”

Open deur
“Die spiegel heb je keihard nodig. Ik zelf ook. Ik herinner me nog een heftige discussie met een projectmanager van onze opdrachtgever. Ik was ervan overtuigd dat ik volledig in mijn gelijk stond. En inhoudelijk was dat ook wel zo, bleek later. Maar de uitstraling, hoe ik overkwam … veel te heftig. Ik luisterde veel te weinig, deed geen moeite om erachter te komen wat de ander precies wilde. Dat liet Eva van Motion Consult me inzien. Als ik het zo vertel, lijkt het een enorme open deur, maar toch helpt het enorm als een ander je hiervan bewust maakt. De samenwerking in dat project knapte er in ieder geval flink van op.”

Uitspreken
“Wat ik ook heb geleerd is om niet te snel naar mijn doel te gaan, maar om dingen echt van verschillende kanten te bekijken. Ik verdiep me veel meer in het belang van anderen en heb ontdekt hoe belangrijk het is om het belang van die ander hardop uit te spreken. Als ik dat doe, voelt de ander dat ik hem serieus neem, dat ik niet alleen maar oog heb voor mijn eigen belang. Dat heeft tot gevolg dat een ander zich ook wil gaan bekommeren om mijn belangen. Investeren in de manier waarop je samenwerkt is dus letterlijk investeren: het levert heel veel rendement op!”