PUBLICATIES EN ACHTERGRONDEN

Verdieping en onderbouwing

Wil je meer weten over uitblinkende teams? Hieronder vind je meer verdieping en onderbouwing over allerlei onderwerpen die met teams te maken hebben. Zo doe je meer kennis op over en krijg je meer inzicht in teamdynamiek. Daarmee zal het leren en ontwikkelen veel makkelijker en sneller gaan.

Hoe de Westfrisiaweg na een stormachtig begin soepeltjes de eindstreep nadert... 

"Ondanks alles bleven we met elkaar in contact"
Over hoe dit projectteam na veel hobbels in het project, waarbij de samenwerking onder druk kwam, toch met trots terugkijkt op wat ze met elkaar hebben neergezet.

Artikel over de Westfrisiaweg
Cobouw, november 2018

> Lees artikel

Onveilige vergadercultuur? Dit helpt...

Te laat komen. Nare grapjes. Haantjesgedrag. Herken je dit in je vergadering? Zo’n omgeving nodigt deelnemers niet uit hun eerlijke standpunten en ideeën te ventileren. Daarvoor is een veilige vergadercultuur nodig. Wat helpt?

Artikel over hoe je een veilige vergadercultuur bereikt
OurMeeting, april 2017
Tanja Mars

> lees artikel

Artikel over de ingrediënten voor een samenwerkingscultuur
Groeiboek Centrum voor Ondergronds Bouwen (COB), februari 2017
Roland Broekhuizen

>Lees artikel

Artikel over hoe een vastgelopen contract vlot getrokken is
Cobouw, 22 november 2013
Eva Boudewijn

> Lees artikel

Artikel over de opleiding van ProRail-medewerkers tot facilitator.
Website Vernieuwing Bouw, september 2013
Mirjam Molenaar

> lees artikel

Artikel over de samenwerking bij dit goed verlopen project
Cobouw, 2013
Marene van den Enk en Mirjam Molenaar

> Lees artikel (pdf)

En verder ...

Mensen maken samenwerking tot een succes
Over het selecteren op competenties bij Europese aanbestedingen
PM, december 2012
Eva Boudewijn

Kiezen voor een projectarchitect
Over de selectie van de projectarchitect voor het nieuwe universiteitsgebouw van de VU (NU.VU). Innovatief aanbesteden kan en moet beter!
Architectuur Lokaal – Kompas Light 2.0, blz. 40 - 42, februari 2012
Roland Broekhuizen en Marene van den Enk

Een goed team leidt tot een beter project
Over samenwerking en teameffectiviteit in bouwprojecten en een kort verslag van het daaraan gekoppelde symposium
Gebiedsontwikkeling.nu, juli 2012
Eva Boudewijn

Nieuw zwart schaap
Column over conflicten in de samenwerking
Cobouw Opinie, mei 2011
Mirjam Molenaar

Het onbewuste spel – de dramadriehoek
Column over de dramadriehoek in samenwerking
Cobouw Opinie, juli 2011
Mirjam Molenaar

Door de mand bij aanbesteding?
Column over samenwerking in een aanbesteding
Cobouw Opinie, augustus 2011
Mirjam Molenaar

Glashelder Bouwen, dilemma’s en transparantie tijdens bouwproces
Publicatie over het omgaan met dilemma’s rond transparantie in de bouw
Regieraad Bouw (later De bouw vernieuwt), oktober 2009
Eva Boudewijn en Roland Broekhuizen

Project Start-up onder de loep
Over de ervaringen van installateurs en installatieadviseurs over de Project Start-up
TVVL Magazine, februari 2009,
Elske van Mameren

Wie heeft het lef om
het patroon te doorbreken?

Artikel over samenwerken bij integraal ontwerpen
boek Integraal Ontwerpen
Eva Boudewijn

De mens achter het ontwerp
Over de selectie op competenties van de architect voor het project renovatie Faculteit Erasmus MC
BNA Blad, januari 2012
Roland Broekhuizen en Marene van den Enk

Aanbestedingsprocedures zijn
slechts ondersteunend

Over samenwerken in bouwprojecten
Cobouw, 2 februari 2005,
Roland Broekhuizen

Echt samenwerken in bouwprojecten
Artikel over samenwerken in bouwprojecten
TVVL Magazine, oktober 2006
Eva Boudewijn en Roland Broekhuizen

Een lange reis begint bij de eerste stap
Artikel over ervaringen met games en simulaties over samenwerken in de bouw
Bouwend Nederland Podium, februari 2008
Roland Broekhuizen

Gaming brengt partijen dichter bij elkaar
Over spelsimulatie voor gebiedsontwikkelingen Ooijen – Wanssum
Building Business, september 2010
Roland Broekhuizen

Ideale bouwsamenwerking nagebootst bij een rollenspel
Artikel over de ervaring met de games naar aanleiding van de publicatie Bouwen is Teamwork
FOSAG Actueel, februari 2008
Roland Broekhuizen

Nee zeggen en ja bedoelen
Over de samenwerking bij de bouw van de brandweerkazerne in Delft tussen de gemeente en BAM
BAM Magazine, 2005,
Roland Broekhuizen

Openheid en samenwerking basis voor succes
Interview over de impact van een projectmanager
Projectmanagement Parade 2013, 2013
Roland Broekhuizen en Marene van den Enk

Samenwerking in de bouw, wie durft te beginnen?
Artikel (2e) over samenwerken in bouwprojecten
Cobouw, 9 februari 2005
Roland Broekhuizen

Bouwen is teamwork, praktijkgids voor succesvol samenwerken in de bouw
Publicatie over samenwerking in de bouw waarbij mensen uit de praktijk aan het woord komen
Regieraad Bouw (later De bouw vernieuwt), maart 2007
Eva Boudewijn en Roland Broekhuizen