ASSESMENTS

TEST

Hoe stel je een goed team samen? Wie dat goed doet, heeft bij voorbaat voorsprong. Voorkomen is immers beter dan genezen. We zetten onze kennis en ervaring rond gedrag en samenwerking in bij selectieprocessen in aanbestedingen.

Voor opdrachtgevers:
Hoe vind ik een partij met de juiste competenties? We helpen bij het voorbereiden van de procedure en begeleiden het assessmenttraject.

Voor opdrachtnemers:
Hoe laat ik de gevraagde competenties zien? Opdrachtnemers die meedoen aan een assessment, bereiden we voor op interviews en presentaties bij aanbestedingen.

Meer weten? Stuur een e-mail aan Roland Broekhuizen.